Hublo手表触摸屏展示系统
软件组成:                                   

hublo世界杯主题手表触摸屏展示系统软件*1


项目简介:

世界杯即将来临,酷牛科技为Hublo手表公司量身打造的一款世界杯主题的触摸屏展示系统,流畅的操作体验受到客户大为赞赏。


项目图片: